Historia Kotow | Story of Cats | Madeline Swan

The Story of Cats by Madeline Swan | Cover by Marie Cecile Thijs (Cat with White Collar VI)

“The Story of Cats” is the story of their difficult relationship with people, a book full of interesting facts and surprising episodes. If you think a cat has ever been domesticated, you’re wrong. Icon of pop culture, the most popular hero of the Internet, the object of collective hysteria – CAT. Now you can learn about its history: from the times of divine worship in ancient Egypt, through the piles of the Middle Ages and modern times, to its return in glory to modern salons. Cats were harbingers of misfortune and the pets of witches. Saviors of farmers and households. Blacks were made a “cure” for blindness. One even became an official candidate for the presidency of the United States. Some love them, others hate them. Cats don’t care.

Znak Publisher, Poland 2021

„Historia kotów” to dzieje ich trudnego związku z ludźmi, książka pełna ciekawostek i zaskakujących epizodów. Jeśli myślisz, że kot kiedykolwiek dał się udomowić, to się mylisz! Ikona popkultury, najpopularniejszy bohater internetu, obiekt zbiorowej histerii – KOT. Teraz możesz poznać jego historię: od czasów boskiego kultu w starożytnym Egipcie, przez stosy średniowiecza i nowożytności, aż po powrót w chwale na współczesne salony. Koty były zwiastunami nieszczęścia i pupilami czarownic. Zbawcami rolników i gospodarstw domowych. Z czarnych wyrabiano „lek” na ślepotę. Jeden został nawet oficjalnym kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jedni je kochają, inni ich nienawidzą. Koty mają to gdzieś.

History of Cats

More info
Share:

Historia Kotow | Story of Cats | Madeline Swan

The Story of Cats by Madeline Swan | Cover by Marie Cecile Thijs (Cat with White Collar VI)

“The Story of Cats” is the story of their difficult relationship with people, a book full of interesting facts and surprising episodes. If you think a cat has ever been domesticated, you’re wrong. Icon of pop culture, the most popular hero of the Internet, the object of collective hysteria – CAT. Now you can learn about its history: from the times of divine worship in ancient Egypt, through the piles of the Middle Ages and modern times, to its return in glory to modern salons. Cats were harbingers of misfortune and the pets of witches. Saviors of farmers and households. Blacks were made a “cure” for blindness. One even became an official candidate for the presidency of the United States. Some love them, others hate them. Cats don’t care.

Znak Publisher, Poland 2021

„Historia kotów” to dzieje ich trudnego związku z ludźmi, książka pełna ciekawostek i zaskakujących epizodów. Jeśli myślisz, że kot kiedykolwiek dał się udomowić, to się mylisz! Ikona popkultury, najpopularniejszy bohater internetu, obiekt zbiorowej histerii – KOT. Teraz możesz poznać jego historię: od czasów boskiego kultu w starożytnym Egipcie, przez stosy średniowiecza i nowożytności, aż po powrót w chwale na współczesne salony. Koty były zwiastunami nieszczęścia i pupilami czarownic. Zbawcami rolników i gospodarstw domowych. Z czarnych wyrabiano „lek” na ślepotę. Jeden został nawet oficjalnym kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jedni je kochają, inni ich nienawidzą. Koty mają to gdzieś.

History of Cats

More info
Share: